Režim dne

 

Režim dne Jezdeckého spolku

Pondělí 7 - 14 hod. Praxe          14 - 16 hod. Jezdecký spolek žáci SŠ GaF
Úterý 7 - 14 hod. Praxe          14 - 16 hod. Jezdecký spolek žáci SŠ GaF
Středa 7 - 14 hod. Praxe          14 - 16 hod. Jezdecký spolek žáci SŠ GaF
Čtvrtek 7 - 14 hod. Praxe          14 - 16 hod. Jezdecký spolek žáci SŠ GaF
Pátek 7 - 14 hod. Praxe          14 - 16 hod. Jezdecký spolek žáci SŠ GaF
Sobota 11 - 1230 hod. ježdění koní 13 - 15 hod. ježdění koní, krmení
Neděle 12 - 15 hod. ježdění koní, krmení